עובש-סכנה בריאותית

עובש, סכנה בריאותית, וכך בדיוק צריך להתייחס אליו- לא לצפות אותו, להרוג אותו !
ואת זה בדיוק עושה הערכה האקולוגית של חברת “אטום איטליה”.

http://www.bariladaat.com/7-%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99…/

  • July 30, 2018
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:

Open chat