עובש…הידעתם?

כשיש מים, יש סיכוי גדול לעובש להתפתח ולצמוח- בלחות יחסית של 70%, ו- 48 שעות בלבד עובש יכול להתפתח ולהצמיח שורשים.

העובש “אוכל” צבע, כדי לצמוח.

לעובש- חומציות גבוהה מאוד

  • January 6, 2019
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:

Open chat