מאמר על פטריות עובש מתוך דוח ארגון הבריאות העולמי 2009

מתוך דוח ארגון הבריאות העולמי

סעיף 2.2.2 פטריות

פטריות הן אורגניזם אאוקריוטי (בנוי מתא בעל גרעין) שנמצא בכל מקום הכולל מספר רב של מינים. הן עשויות להיכנס למבנים על פני השטח של חומרים חדשים או ביגוד. הן יכולות גם לחדור לבניינים באמצעות אוורור אקטיבי או פאסיבי. אם כן, ניתן למצוא פטריות באבק ועל משטחים בכל בית, כולל בבתים ללא בעיות רטיבות. ברגע שהפטריות נמצאות בתוך המבנה, הגידול שלהן יתבצע רק בנוכחות לחות, וסוגים רבים של פטריות גדלים בקלות על כל משטח רטוב או לח. כלומר, למעשה כל הפטריות נובטות ומתפתחות על מצע שנמצא בשיווי משקל עם לחות יחסית מתחת לרוויה (כלומר מתחת ל- 100%).

סוג הפטרייה שיתפתח על מצע נתון תלוי בעיקר במדד פעילות המים (Water Activity) של המצע. פעילות מים הוא המדד של זמינות המים והוא מוגדר כיחס בין לחץ האדים מעל המצע ללחץ של מים טהורים שנמדד באותה טמפרטורה ולחץ. פעילות המים המינימלית הנדרשת להתפתחות פטריות במשטחים במבנה נעה בין פחות מ- 0.8 ליותר מ- 0.98 (Grant et al., 1989, ראה גם טבלה 1). ניתן לחלק את סוגי הפטריות בתוך מבנים על בסיס הדרישות שלהם למים: 1. Primary Colonizers, יכולים להתפתח בפעילות מים מתחת או שווה ל- 0.80. 2. Secondary Colonizers, מתפתחים בפעילות מים בין 0.80-0.90. 3. Tertiary Colonizers, שדורשים פעילות מים גבוהה מ- 0.90 כדי לנבוט ולהתחיל בגידול תפטירי. (Grant et al., 1989, ראה גם טבלה 1). רוב Primary Colonizers וה- Secondary Colonizers יזדקקו לרמות גבוהות של רטיבות והתעבות במרווחי הביניים, אולם Tertiary Colonizers בדרך כלל יתפתחו בתנאים עם בעיות התעבות חמורות. הגורמים האפשריים לבעיות אלה יהיו פגמים בבנייה, כולל בידוד לא מתאים, בשילוב עם אוורור לא טוב או נזקי מים בגלל דליפות, הצפות וחדירות מי תהום.

הפטריות זקוקות גם לחומרי הזנה, שכוללים פחמימות, חלבונים ושומנים. המקורות להם מגוונים ומרובים החל מחומרים צמחיים או ממקור של בעלי חיים הנמצאים באבק הביתי וכלה בחומרי ציפוי משטחים ובנייה (כגון טפטים ובדים), התעבות או שקיעה של שמני בישול, צבע ודבק, עץ, מוצרים באחסון (כגון מזון) וספרים ומוצרי נייר אחרים. חומרי ההזנה בדרך כלל אינם מהווים גורם מגביל להתפתחות הפטריות בתוך מבנים. למעשה, הפטריות ידועות שהן גדלות אפילו על חומרים אינרטיים כגון אריחי קרמיקה ויכולות להשיג מספיק חומרי הזנה מחלקיקי אבק ורכיבים מסיסים במים. מכיוון שרוב הפטריות בתוך מבנים מתפתחות בטמפרטורות בין 10–35 °C, גם הטמפרטורות השכיחות בתוך מבנים אינן מגבילות את קצב הגידול שלהן (ראה סעיף 3.3) ואת היצור של אלרגנים ומטבוליטים (תוצרי תהליך חילוף חומרים) (Nielsen et al., 1999; Institute of Medicine, 2000). כך המים נשארים הגורם הקריטי ביותר בהתפתחות פטריות בתוך מבנים כפי שגם נצפה במחקרים בשטח המראים מספרים גבוהים של פטריות ונבגי פטריות בבית עם רטיבות (Gallup et al., 1987; Waegemaekers et al., 1989; Douwes et al., 1999). אם כן, לחות במבנים תורמת בצורה משמעותית לנבגים וחלקיקי פטריות ולאלרגנים (ראה סיף 2.3) .

בנוסף להשפעה השלילית של הפטריות על הבריאות, הן גם גורמות לנזק משמעותי למבנים, במיוחד פטרייה מרקיבת-עצים ההרסנית במיוחד למבנים מעץ. הפטרייה השכיחה וכנראה גם ההרסנית ביותר לעץ הנמצאת במבנים באזורים ממוזגים, כולל אוסטרליה, אירופה ויפן, היא פטריית הריקבון היבש Serpula lacrymans (בעבר נקראה Merulius lacrymans) (Singh, 1999). פטריה זו יכולה לגדול במהירות ועשויה להתפשט ברחבי בניין שלם, לעבור מקורת עץ אחת לשנייה, ולגרום נזק הרסני לבניין כולו. קיימות פטריות רבות מסוג ריקבון יבש או לח שיכולות לגרום לעץ להירקב ולהזיק בסביבת המבנה (Singh, 1999). נרמז גם שהן הגורם לדלקת ריאות עקב רגישות יתר.

טבלה 1 רמות רטיבות הנדרשות להתפתחות מיקרואורגניזם שונים בחומרי בנייה, גימור וריהוט

רמת רטיבות   קטגוריה של מיקרואורגניזם
גבוהה (aw, > 0.90; ERH, > 90%)   Tertiary colonizers (הידרופילים) Alternaria alternata Aspergillus fumigatus Epicoccum spp.  Exophiala spp. Fusarium moniliforme Mucor plumbeus Phoma herbarum Phialophora spp. Rhizopus spp. Stachybotrys chartarum (S. atra) Trichoderma spp. Ulocladium consortiale Rhodotorula spp. Sporobolomyces spp. Actinobacteria ( Actinomycetes)
בינונית (aw, 0.80–0.90; ERH, 80–90%)   Secondary colonizers Aspergillus flavus Aspergillus versicolora Cladosporium cladosporioides Cladosporium herbarum Cladosporium sphaerospermum Mucor circinelloides Rhizopus oryzae
נמוכה (aw, < 0.80; ERH, < 80%)     Primary colonizers (אוהבי יובש קסרופילים) Alternaria citri Aspergillus (Eurotium) amstelodami Aspergillus candidus Aspergillus (Eurotium) glaucus Aspergillus niger Aspergillus penicillioides Aspergillus (Eurotium) repens Aspergillus restrictus Aspergillus versicolorb Paecilomyces variotii Penicillium aurantiogriseum Penicillium brevicompactum Penicillium chrysogenum Penicillium commune Penicillium expansum Penicillium griseofulvum Wallemia sebi
  • January 16, 2019
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:

Open chat