עוד עבודת חיסול וחיטוי של עובש

עוד עבודת חיסול עובש, ניקוי וחיטוי עם מערכת אטום איטליה.
אנחנו לא צובעים על העובש, לא מורחים עליו כימיקלים שלא יכולים לחדור ולהרוג אותו- אנחנו משווקים מערכת מוכחת שחודרת לשורשי העובש והורגת אותם.


  • January 29, 2019
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:

Open chat