סרטון עבודת חיטוי עובש

בסרטון נראה חיטוי בלחץ גבוה עם מערכת אטום איטליה- במקרה זה התזת דדלו.

דדלו חודר לשורשי העובש ומשמיד אותם. שימו לב להתזה על כל שטח הקיר- לכן אנו מוכרים ערכות שמכסות 40 מ”ר- שטח סטנדרטי של חדר.

  • February 17, 2019
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:

Open chat