מאמר על עובש בבנינים מתוך דוח ארגון הבריאות העולמי

מתוך דוח ארגון הבריאות העולמי

סעיף 3.7.2 פיזור של מזהמים גזיים וחלקיקים כולל תוצרי עובש באמצעות הפרשי לחצים

היה חשד שאוויר הזורם דרך מבנים עם עובש מכניס מזהמים מזיקים פנימה (Backman etal. 2000). בדרך כלל מבני מגורים כוללים מערכת אוורור מכנית, כאשר האוויר הנכנס עובר דרך פתחי אוורור וסדקים. באקלים קר, פתחי הכניסה יוצרים רוחות פרצים ולכן בחורף סוגרים אותם לעתים קרובות, וכך נוצר לחץ שלילי גבוה בתוך המבנה וזרימת אוויר מאולצת דרך הסדקים. אוורור מכני, כאשר פתחי הכניסה פתוחים, יוצר לחץ שלילי של 5-10 Pa בתוך הדירות בדרך כלל (Sateri, Kovanen, Pallari, 1999). מחקר שטח של Kurnitski (2000a) הראה שיעורי זרימת אוויר גבוהים שחדרו דרך דליפות ברצפת המרתף אל הדירה בהפרש לחצים  Pa 6-15, התלוי במהירות מאוורר הפליטה.  Pessi ושות’  (2002) גילו כי נבגים פטרייתיים יכולים לחדור דרך קירות סנדוויץ’ חיצוניים כאשר קיים אוורור מכני. מדידות בשטח (Mattson, Carlson, Engh, 2002) הראו כי נבגי עובש יכולים להיכנס לבית יחד עם תרביות עובש הקיימות בחלל בין רצפת המבנה לקרקע. המעבר הזה מאוד תלוי באוורור, מכיוון שהריכוזים מחוץ ובתוך המבנה היו  CFU/m3500200- (CFU, תא תחילי), כאשר מערכת האוורור לא פעלה. אך כאשר מערכת האוורור הופעלה הריכוז שנמדד בתוך המבנה היה 5,000 CFU/m3. במדידות בשטח ב- 10 מבני מגורים (Airaksinen

et al., 2004b) נמצא כי הקורלציה בין נבגי פטרייה בחלל בין הרצפה לקרקע לבין הנבגים בתוך המבנה תלוי בסוג המיקרואורגניזם. בסוג השכיח ביותר Penicillium,, לא נראתה קורלציה בין ריכוזו בחוץ לבין הריכוז בתוך המבנה בעוד שריכוז Acremonium (שאין לו מקור טבעי בתוך המבנים, כן הציג קורלציה, ומצביע על דליפת אוויר ומעבר של נבגי פטרייה מחלל האוויר בין הרצפה לקרקע לתוך המבנה.

החללים בין הרצפה לקרקע והקרקע עצמה המאווררים על יד האוויר בחוץ, מהווים אתרים טיפוסיים לגידול עובש, וכמות משמעותית של חומר מזוהם עלולה להישאר במבנים אפילו לאחר התיקונים (Nguyen Thi, Kerr, Johanson, 2000). בחללים המזוהמים בין הרצפה לקרקע, ריכוז נבגים שכיח נע בין CFU/g 103-105 (Kurnitski, Pasanen, 2000). הריכוזים הגבוהים ביותר נמצאו בדרך כלל על לוחות עץ ועץ מלא. במקרים בהם נצפה מספר רב של מושבות פטרייתיות, ריכוזי הנבגים הנישאים באוויר היו עד CFU/m3 103-104. Kurnitski (2000) ו- Airaksinen (2003) הראו כי התנאים לעתים קרובות מעודדים גידול מיקרוביאלי, אפילו כאשר החלל בין הרצפה והקרקע מתוכנן היטב ומאוורר על ידי אוויר החוץ.

בוצעו מחקרים רבים לצורך הערכת החדירה של החלקיקים דרך הסדקים.Vette  ושות’ (2001) דיווחו על גורמי חדירה (למספר חלקיקים) של 0.5-0.8 עבור חלקיקים בקוטר 0.5-2.5 מיקרון.  Mosleyושות’ (2001) מצאו כי בלחץ5 Pa , 40% מהחלקיקים בני 2 מיקרון ופחות מ-1% מהחלקיקים של 5 מיקרון חדרו דרך חריצים אופקיים בגובה 0.5 מ”מ. Liu & Nazaroff (2003) חזו שחלקיקים בקוטר 0.1-1.0 מיקרון יהיו בעלי יעילות החדירה הגבוהה ביותר כמעט באופן אחיד עבור סדקים בגובה 0.25 מ”מ או יותר ובהפרש לחצים4 Pa  ≤. תוצאות אלה חשובות, מכיוון שהמדיאן של הקוטר האירודינמי של פטריות באוויר פנים הוא בדרך כלל 2-3 מיקרון (Macher, Huang, Flores, 1991; Reponen, 1995), מה שמתאים לחדירה שלהם. מעריכים כי כ-70-90%  מהפטריות בנות-החיות (viable) באוויר הפנים נמצאות בגודל שניתן לשאיפה (Li, Kuo, 1994; DeKoster, Thorne, 1995).

בוצעו מחקרים ספורים על חדירת חלקיקים במבנים אמיתיים הנמצאים בשימוש תדיר. Liu & Nazaroff (2001) השתמשו במודל סימולציה כדי לחזות שהחדירה דרך בידוד צמר סלעים היא זניחה. במדידות מעבדתיות בקנה מידה מלא,  Airaksinen ושות’ (2004a) קבעו כי חלקיקים אינרטיים ונבגים פטרייתיים באותו טווח גדלים 0.6-2.5 מ”מ חדרו דרך מבנה רגיל ממסגרת עץ עם צמר סלעים והפרש לחצים מתון של 6-20 Pa. החדירה הייתה תלויה מאוד בהפרש הלחצים ולא בחורים שעל לוחות המבנה. הוצע כי מגע פני השטח של צמר הסלעים עם אלמנטים מבניים אחרים משחק תפקיד חשוב בחדירה.

יש לתכנן את הלחץ היחסי במבנה, החללים ומערכת האוורור כך שימנעו פיזור של ריחות וזיהומים בכמויות או ריכוזים מטרידות או מזיקות. אין לשנות את תנאי הלחץ בצורה משמעותית עם השינויים בתנאי מזג האוויר. יש להגדיר בשלב התכנון את האטימות לאוויר של מעטפת המבנה, הרצפות והקירות הפנימיים, המשפיעה על תנאי הלחץ , תוך לקיחה בחשבון את הטמפרטורה ואת תנאי הרוח. יחסי הלחץ יאומתו בעת ההסמכה הראשונית של המבנה וניתן לבצע הסמכה תקופתית כדי להבטיח שהבליה של חלקי המבנה או תזוזות עקב כוחות תרמיים, רוחות או כוחות סיסמיים לא יפגעו באטימות המעטפת או כל רכיב אחר המשפיע בצורה קריטית על הלחץ.

  • April 18, 2019
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:

Open chat