זה מה שעלול לקרות כאשר לא דואגים למגר את העובש לפני שמחדשים את הצבע…

בדרך כלל, כדי לפתור את בעיית העובש אתם סומכים על הצבעים הטובים ביותר שקיימים בשוק והמיועדים לצביעת קירות הבית.

אך יש דבר אחד שאתם חייבים לדעת:

סביר מאוד להניח שצבעי טיפוסי שלא משתמש בחומרים של חברת Atum, ומכאן צבעי שלא השתתף בקורס ההכשרה המקצועית בנושא עובש, ינקוט באסטרטגיה שהיא אמנם ברורה ומדויקת אך היא בוודאי לא תביא לחיסול העובש.

הוא יסתפק בטיפול בחלקו הגלוי של העובש אשר, בכל מקרה, מהווה לא יותר מ-5 עד 10 אחוזים מזיהום העובש הקיים בבית.

השיטות המסורתיות לעולם לא יצליחו, ולכן יש:

  • לפעול כנגד הנבגים ושורשי הפטריות.
  • לטפל בכל המקומות המזוהמים בעובש, כלומר בכל המשטחים הנקבוביים שבחדרי הבית שבהם יש עובש.

יותר מזה, הצבעי בוודאי יתעלם מן העובדה שהעובש לא זקוק לאור או לחמצן כדי להתרבות.

וכך העובש גדל ללא כל הפרעה, כשהוא מוסתר ומוגן על ידי שכבות הצבע המרוחות עליו.

והתוצאה, שלרוב מואצת בשל הצביעה הלבנה, היא מה שרואים בתמונה: העובש “אוכל” את שכבת הדבק של הצבע וכן את בסיסו.

וכך אתם מוצאים את עצמם עם:

  • מספר שכבות צבע מזוהמות לגמרי בעובש.
  • טיח אכול, במלוא מובן המילה.

ומה שבהתחלה היה אמור לעלות כמה מאות שקלים בלבד הופך להוצאה של אלפי שקלים.

  • October 23, 2019
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:

Open chat