עוד עבודת חיסול עובש

עבודת חיסול עובש על ידי קבלן מוסמך אטום-ATUM Elad Ludwig Sol טל.

הידעתם ? מושבת עובש, בקוטר של 5 ס”מ מרעילה חדר בשטח 40 מ”ר.

בדיוק בגלל זה כשמחסלים עובש בחדש לא מטפלים רק באיזור שרואים בעין אלא בכמה שיותר שטח ומוצרים שיכולים היו להזדהם ממנו:
בגדים, בדים, ארונות ועוד


  • November 19, 2019
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:

Open chat